Tumhare Dost Mujhe Bhabhi Kahte the।Goonj Chand shayari।#Sad​ feeling shayari । Pyaar ki Shayari#Goonjchand #shayari #pyaarkishayari
Tumhare Dost Mujhe Bhabhi Kahte the।Goonj Chand shayari।#Sad​ feeling shayari । Pyaar ki Shayari
#Tumhare #Dost #Mujhe #Bhabhi #Kahte #theGoonj #Chand #shayariSad #feeling #shayari #Pyaar #Shayari
Tumhare Dost Mujhe Bhabhi Kahte the।Goonj Chand shayari।#Sad​ feeling shayari । Pyaar ki Shayari

Youtube

Leave a Reply