amir Khan shayari 01Mann shayari amir khan husno ko chand ur jawani ko kamal kehte hai & budda dhi jawan honeki dua manggegi.
amir Khan shayari 01
#amir #Khan #shayari
amir Khan shayari 01

Youtube

Leave a Reply