Đạo sư Osho | Liệu Rajneesh (Osho) có phải là một lãnh đạo tà giáo xuất chúng ?Video này được tải lên và dịch phụ đề qua nhóm Jordan Peterson Vietnam. Mục đích của kênh là lan truyền kiến thức tâm lý học và đưa tên tuổi của ông, cùng …
Đạo sư Osho | Liệu Rajneesh (Osho) có phải là một lãnh đạo tà giáo xuất chúng ?
#Đạo #sư #Osho #Liệu #Rajneesh #Osho #có #phải #là #một #lãnh #đạo #tà #giáo #xuất #chúng
Đạo sư Osho | Liệu Rajneesh (Osho) có phải là một lãnh đạo tà giáo xuất chúng ?

Youtube

Leave a Reply