MULČARI ZA RATARSTVO / MULCHERS FOR FARMINGRatarski mulčari spadaju u grupu poljoprivrednih mulčara i prvenstveno su namenjeni za usitnjavanje biljnih ostataka nakon žetve ratarskih kultura, kao što su …

Leave a Reply