Sai Bhajan – Eshwaramba Priya TanayaPrashanthi Mandir Bhajan – Eshwaramba Priya Tanaya (Edited by Sai Roma) Lyrics Eshwaramba Priya Tanaya Esha Mahesha Sri Sayeesha Yuga Avatara …

Leave a Reply