bhakti song,शंकर संबूवाड,shankar sambuwad,marathi bhajan,gavlan, bharud,भजन,भक्तिगीत,भावगीत,गवळणी,संतांनी लिहिलेल्या रचनांना अभंग म्हटले जाते आणि त्यानंतर लिहिलेल्या रचनांना भक्तीगीत म्हटले जाते. या दोन्ही …
bhakti song,शंकर संबूवाड,shankar sambuwad,marathi bhajan,gavlan, bharud,भजन,भक्तिगीत,भावगीत,गवळणी,
#bhakti #songशकर #सबवडshankar #sambuwadmarathi #bhajangavlan #bharudभजनभकतगतभवगतगवळण
bhakti song,शंकर संबूवाड,shankar sambuwad,marathi bhajan,gavlan, bharud,भजन,भक्तिगीत,भावगीत,गवळणी,

Leave a Comment

Your email address will not be published.