महिषासुरमर्दिनि स्तोत्रम् इंग्लिश- हिंदी में भजन लिरिक्स

अयि गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिनुते
गिरिवरविन्ध्यशिरोऽधिनिवासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते ।
भगवति हे शितिकण्ठकुटुम्बिनि भूरिकुटुम्बिनि भूरिकृते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १ ॥

सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते
त्रिभुवनोषिणि शङ्करतोषिणि किल्बिषमोषिणि घोषरते
दनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ २ ॥

अयि जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वनप्रियवासिनि हासरते
शिखरि शिरोमणि तुङ्गहिमलय शृङ्गनिजालय मध्यगते ।
मधुमधुरे मधुकैटभगञ्जिनि कैटभभञ्जिनि रासरते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ ३ ॥

अयि शतखण्ड विखण्डितरुण्ड वितुण्डितशुण्द गजाधिपते
रिपुगजगण्ड विदारणचण्ड पराक्रमशुण्ड मृगाधिपते ।
निजभुजदण्ड निपातितखण्ड विपातितमुण्ड भटाधिपते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ ४ ॥

अयि रणदुर्मद शत्रुवधोदित दुर्धरनिर्जर शक्तिभृते
चतुरविचार धुरीणमहाशिव दूतकृत प्रमथाधिपते ।
दुरितदुरीह दुराशयदुर्मति दानवदुत कृतान्तमते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ ५ ॥

अयि शरणागत वैरिवधुवर वीरवराभय दायकरे
त्रिभुवनमस्तक शुलविरोधि शिरोऽधिकृतामल शुलकरे ।
दुमिदुमितामर धुन्दुभिनादमहोमुखरीकृत दिङ्मकरे
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ ६ ॥

अयि निजहुङ्कृति मात्रनिराकृत धूम्रविलोचन धूम्रशते
समरविशोषित शोणितबीज समुद्भवशोणित बीजलते ।
शिवशिवशुम्भ निशुम्भमहाहव तर्पितभूत पिशाचरते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ ७ ॥

धनुरनुषङ्ग रणक्षणसङ्ग परिस्फुरदङ्ग नटत्कटके
कनकपिशङ्ग पृषत्कनिषङ्ग रसद्भटशृङ्ग हताबटुके ।
कृतचतुरङ्ग बलक्षितिरङ्ग घटद्बहुरङ्ग रटद्बटुके
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ ८ ॥

सुरललना ततथेयि तथेयि कृताभिनयोदर नृत्यरते
कृत कुकुथः कुकुथो गडदादिकताल कुतूहल गानरते ।
धुधुकुट धुक्कुट धिंधिमित ध्वनि धीर मृदंग निनादरते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ ९ ॥

जय जय जप्य जयेजयशब्द परस्तुति तत्परविश्वनुते
झणझणझिञ्झिमि झिङ्कृत नूपुरशिञ्जितमोहित भूतपते ।
नटित नटार्ध नटी नट नायक नाटितनाट्य सुगानरते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १० ॥

अयि सुमनःसुमनःसुमनः सुमनःसुमनोहरकान्तियुते
श्रितरजनी रजनीरजनी रजनीरजनी करवक्त्रवृते ।
सुनयनविभ्रमर भ्रमरभ्रमर भ्रमरभ्रमराधिपते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ ११ ॥

सहितमहाहव मल्लमतल्लिक मल्लितरल्लक मल्लरते
विरचितवल्लिक पल्लिकमल्लिक झिल्लिकभिल्लिक वर्गवृते ।
शितकृतफुल्ल समुल्लसितारुण तल्लजपल्लव सल्ललिते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १२ ॥

अविरलगण्ड गलन्मदमेदुर मत्तमतङ्ग जराजपते
त्रिभुवनभुषण भूतकलानिधि रूपपयोनिधि राजसुते ।
अयि सुदतीजन लालसमानस मोहन मन्मथराजसुते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १३ ॥

कमलदलामल कोमलकान्ति कलाकलितामल भाललते
सकलविलास कलानिलयक्रम केलिचलत्कल हंसकुले ।
अलिकुलसङ्कुल कुवलयमण्डल मौलिमिलद्बकुलालिकुले
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १४ ॥

करमुरलीरव वीजितकूजित लज्जितकोकिल मञ्जुमते
मिलितपुलिन्द मनोहरगुञ्जित रञ्जितशैल निकुञ्जगते ।
निजगणभूत महाशबरीगण सद्गुणसम्भृत केलितले
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १५ ॥

कटितटपीत दुकूलविचित्र मयुखतिरस्कृत चन्द्ररुचे
प्रणतसुरासुर मौलिमणिस्फुर दंशुलसन्नख चन्द्ररुचे
जितकनकाचल मौलिमदोर्जित निर्भरकुञ्जर कुम्भकुचे
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १६ ॥

विजितसहस्रकरैक सहस्रकरैक सहस्रकरैकनुते
कृतसुरतारक सङ्गरतारक सङ्गरतारक सूनुसुते ।
सुरथसमाधि समानसमाधि समाधिसमाधि सुजातरते ।
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १७ ॥

पदकमलं करुणानिलये वरिवस्यति योऽनुदिनं सुशिवे
अयि कमले कमलानिलये कमलानिलयः स कथं न भवेत् ।
तव पदमेव परम्पदमित्यनुशीलयतो मम किं न शिवे
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १८ ॥

कनकलसत्कलसिन्धुजलैरनुषिञ्चति तेगुणरङ्गभुवम्
भजति स किं न शचीकुचकुम्भतटीपरिरम्भसुखानुभवम् ।
तव चरणं शरणं करवाणि नतामरवाणि निवासि शिवम्
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १९ ॥

तव विमलेन्दुकुलं वदनेन्दुमलं सकलं ननु कूलयते
किमु पुरुहूतपुरीन्दु मुखी सुमुखीभिरसौ विमुखीक्रियते ।
मम तु मतं शिवनामधने भवती कृपया किमुत क्रियते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ २० ॥

अयि मयि दीन दयालुतया कृपयैव त्वया भवितव्यमुमे
अयि जगतो जननी कृपयासि यथासि तथानुमितासिरते ।
यदुचितमत्र भवत्युररीकुरुतादुरुतापमपाकुरुते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ २१ ॥

इंग्लिश- हिंदी में भजन लिरिक्स – दुर्गा भजन लिरिक्स

he parvaton kee prasannata…. prthvee kee prasannata…. sansaar kee prasannata…. harshiton kee prasannata
he vishnu…. jo mahaan parvat vindhy ke shikhar par nivaas karate hain…. aur jo bhagavaan vishnu ko prasann karate hain….
he bhagavaan…. he shitakaantha ke parivaar…. he bahuton ke parivaar…. he bahuton ke parivaar
jay jay…. he parvaton kee putree…. bhaison aur daityon ka sanhaarak…. sundar pakshee! 1

vah sarvashreshth devataon kee varsha mein aanandit hota hai…. kathor…. dusht…. krodhee
he teenon lokon ke paalanahaar…. bhagavaan shiv ko santusht karane vaale…. paapon ke naash karane vaale…. ve ghoshana karate hain
he samudr kee putree…. tum raakshason se krodhit ho…. tum diti kee putree se krodhit ho…. tum nashe ke nashe mein ho
jay jay…. he parvaton kee putree…. bhaison aur daityon ka sanhaarak…. sundar pakshee! 2

he jagadamba…. madamba…. kadamb…. van ke priy nivaasee…. hansate hue
chotee chotee kee chotee hai…. aur himaalay kee chotiyaan ghonsale ke beech mein hain.
shahad-meetha…. shahad-billee todane vaala…. billee todane vaala…. rasaraate
jay jay…. he parvaton kee putree…. bhaison aur daityon ka sanhaarak…. sundar pakshee! 3

he haathiyon ke svaamee…. khandit daadhee ke sau tukade aur tootee huee daadhee ke saath
he mrg ke svaamee…. shatru ke haathee ke gaal ho…. tum use phaad do…. tumhaaree badee daadhee hai.
he sipaahiyon ke svaamee…. usake haath kee laathee gir gaee…. tukade gir gae…. aur sir gir gaya
jay jay…. he parvaton kee putree…. bhaison aur daityon ka sanhaarak…. sundar pakshee! 4

he yuddh-paagal…. shatru-hatya…. bhayankar…. kshay…. shaktishaalee
he pramathon ke bhagavaan…. aap bhagavaan shiv ke doot hain…. apane chatur vichaaron kee dhuree hain.
buraee…. buraee…. yahaan…. dusht-dimaag…. dusht-dimaag…. ek daanav kee tarah…. ya niyati
jay jay…. he parvaton kee putree…. bhaison aur daityon ka sanhaarak…. sundar pakshee! 5

he shatru kee dulhan…. jisane tumhaaree sharan lee hai…. veeron ko bhay daata
he teenon lokon ke mukhiya…. tum bhaale ke virodhee ho…. aur tum apane haath mein bedaag bhaala dhaaran karate ho.
dumidumitaamaara dhundubhinaadamahomukhaarikrt uksamaakaare
jay jay…. he parvaton kee putree…. bhaison aur daityon ka sanhaarak…. sundar pakshee! 6

ai dhuen kee aankhon vaale sainkadon dhuen ko keval apane hee gunagunaane se thukaraaya
ladaee mein sookh gae khoon ke beej khoon ke beej hain jo ankurit hue hain.
shiv…. shiv…. shumbh…. nishumbh…. mahaan yuddh…. santusht…. daanav chalata hai
jay jay…. he parvaton kee putree…. bhaison aur daityon ka sanhaarak…. sundar pakshee! 7

dhanush ranabhoomi se juda hai…. jagamagaate pankh naach rahe hain
sunahare peele hiran kee talavaar…. haathee ka rasadaar seeng…. mrtakon ke batue mein tha.
krtaachaturanga baalakshitirang ghaatadabahurang ratadabatuke
jay jay…. he parvaton kee putree…. bhaison aur daityon ka sanhaarak…. sundar pakshee! 8

devataon kee sundar mahila apane abhinay pet ke saath nrty kar rahee hai
koyal jisane koyal kiya hai…. vah utsukata se gadda aur any kee taal par ga rahee hai.
sthir dhol kee gadagadaahat kee gadagadaahat kee aavaaj sunaee detee hai
jay jay…. he parvaton kee putree…. bhaison aur daityon ka sanhaarak…. sundar pakshee! 9

jay jaya jap jayajayashabd parastuti tatparavisvaanute
he bhooton ke svaamee…. main apanee paayal kee jhanajhanaahat se vyaakul hoon.
natit natardha naatee nat naayak natitnaaty suganaaraate
jay jay…. he parvaton kee putree…. bhaison aur daityon ka sanhaarak…. sundar pakshee! 10

he phool…. phool…. phool…. phool…. phool…. sundar chamak ke saath
haath-munh mein lipatee shreetaaraajanee…. rajaneerajanee…. rajaneerajanee.
sunayanaavibhramara bhraamaraabhraamara bhraamaraadhipate
jay jay…. he parvaton kee putree…. bhaison aur daityon ka sanhaarak…. sundar pakshee! 1 1 .

saahityamahaahav mallamataallika mallitaarallaka mallaarate
viraachitavallika pallikaamallika jhilikaabhillika skvaayar sarkal.
shitakritaphulla samullaasitaarun tallaajapallav sallalait
jay jay…. he parvaton kee putree…. bhaison aur daityon ka sanhaarak…. sundar pakshee! 12

he boodhon ke svaamee…. jinake gaal atoot hain…. jinake gaal pighal rahe hain…. jo paagal hain…. jo nashe mein hain…. jo nashe mein hain
he raaja kee putree…. tum teenon lokon ke aabhooshan…. praaniyon kee kalaon ka khajaana…. saundary aur doodh ka khajaana ho.
he sudatijan…. laal-dimaag…. mohak…. manamath ke raaja kee putree
jay jay…. he parvaton kee putree…. bhaison aur daityon ka sanhaarak…. sundar pakshee! 13

kamal-pankhudee vaala…. komal-ujjval…. kala-sadrsh…. ujjval-aankhon vaala
sakalavilaas kalaanilayakarm keleechalatkala hansakule.
aleekulasankul kuvalayamandal maulimildabakulaalikule
jay jay…. he parvaton kee putree…. bhaison aur daityon ka sanhaarak…. sundar pakshee! 14

sharmeelee koyal haath-murere kee tarah lahara rahee thee
pool ek saath khoobasooratee se goonj rahe hain aur chitrit pahaad bageeche mein hain.
mahaan sabaree…. jo apane svayan ke mejabaan hain…. khel ke maidaan mein gunon se sampann hain
jay jay…. he parvaton kee putree…. bhaison aur daityon ka sanhaarak…. sundar pakshee! 15

kamaraband peele rang kee poshaak ajeeb hai aur chandrama ko mor dvaara khaarij kar diya jaata hai
praanataasurasur maulimaanisphura danshulasannakha chandraruche
jitakankaachal mauleemadorajeet nirbharaakunjar kumbhakuche
jay jay…. he parvaton kee putree…. bhaison aur daityon ka sanhaarak…. sundar pakshee! 16

vijitasahasrakaarak
krtasurataarak…. sangaraataarak…. sangaraataarak…. daamaad….
suratasamaadhi samaadhi ke samaan hai aur samaadhi janmajaat hai.
jay jay…. he parvaton kee putree…. bhaison aur daityon ka sanhaarak…. sundar pakshee! 17

jo pratidin karuna ke dhaam mein charan kamalon ka tyaag karata hai…. he shubh !
he kamal…. kamal ka nivaas…. vah kamal ka nivaas kaise nahin ho sakata?
he shiv…. mujhe yah dhyaan kyon nahin karana chaahie ki aapake padachinh sarvochch padachinh hain?
jay jay…. he parvaton kee putree…. bhaison aur daityon ka sanhaarak…. sundar pakshee! 18

vah sone ke jagon ke samudr ke paanee ke saath prthvee ko chhidakata hai
kya vah sachee ke stanon par ghade ke kinaare ko gale lagaane ke sukh kee pooja nahin karata?
main aapake charanon mein sharan leta hoon…. naman karata hoon…. he amaron ke shubh dhaam
jay jay…. he parvaton kee putree…. bhaison aur daityon ka sanhaarak…. sundar pakshee! 19

aapakee shuddh chandrama vaastav mein aapake chehare ke poore chaand ke daag ko thanda kar rahee hai
sundar cheharon se vimukh ho chukee puruhut nagaree ka kya haal hai?
lekin mujhe lagata hai ki aapakee krpa se shiv ke naam ke khajaane mein kya kiya ja raha hai
jay jay…. he parvaton kee putree…. bhaison aur daityon ka sanhaarak…. sundar pakshee! 20

he abhaage…. tum mujh par daya karo aur mujh par daya karo
he brahmaand kee maan…. krpaya mujh par daya karen…. kyonki aap jaise hain vaise hee anumaan lagaaya gaya hai.
yahaan jo uchit hai vah shatru dvaara kiya jaata hai aur garmee ko door karata hai
jay jay…. he parvaton kee putree…. bhaison aur daityon ka sanhaarak…. sundar pakshee! 21

angrezee- bhajan ke bol hindee mein | EngLish Hindi Bhajan Lyrics Collections Stories.P-page.com bhajan Lyrics – durga bhajan ke bol

This Post Has One Comment

Leave a Reply