Tarahi na binu seyi | Ram naam

तरहिं न बिनु सेएँ मम स्वामी। राम नमामि नमामि नमामी॥
💓 राम💓
💓 राम💓
रामहि सुमिरिअ गाइअ रामहि। संतत सुनिअ राम गुन ग्रामहि॥
🌷💞💖💗🌺💟💕🌷

Leave a Reply